ISO (ИСО) Сертификация


Сертификационен одит и издаване на международно валидни ISO сертификати


see more
Ресертификация


Търсите по-добри условия за подновяване на Вашата сертификация? Тук е мястото!


see more
Обучения


Обучения на вътрешни одитори и представители на ръководството на Системи за управление


see more

Сертификация на системи за управление

AQ Cert извършва Сертификация на системи за управление на Качеството – ISO 9001:2015, Околната среда – ISO 14001:2015,  ЗБУТ – BS OHSAS 18001:2007, СУБХ – ISO 22000:2005 и СУСИ ISO/IEC 27001:2017 и издава сертификати с международна валидност под акредитация от Изпълнителна агенция ‘Българска служба за акредитация’ (EA BAS).

Изискване за валиден акредитиран сертификат често се поставая при търгове, обществениобществени поръчки и други конкурси, които изискват сертификат.

Важно!!! От 15.03.2018 IAF забранява провеждане на одити по ISO 9001:2008 и ISO 14001:2004. Разрешават се одити само по версии ISO 9001:2015 и ISO 14001:2015. За повече информация вижте тук.