Цени за сертификация

Цените за сертификация се разделят на 3 годишни вноски за всяка от трите години от валидността на сертификата:

 • Цена за първоначална сертификация / ресертификация
 • Надзор след първа година
 • Надзор след втора година 

Цените зависят основно от избраните стандарти, бранша на фирмата и броя на персонала.

ar66-gifЗа да получите цена, моля попълнете формата вдясно или позвънете на 02 862 83 57.

За какво трябва да внимавате когато сравнявате оферти и договори?

 • Цената в лева ли е или в евро?
 • Включено ли е ДДС-то или не?
 • Включени ли са командировъчните разходи, и ако не какви ще бъдат те?
 • Има ли допълнителни такси извън основната цена?
 • Офертата за акредитирана сертификация ли е или не?
 • Има ли предвидени неустойки и други клаузи, които Ви ощетяват?

Какво не включват цените за сертификация

 • Цените за сертификация не включват подготовката за сертификация или иначе казано консултантската услуга по подготовка за сертификация , която почти винаги предшества самата сертификация
 • Никоя сертификационна организация няма право да извършва подготовка (вкл. изграждане,  внедряване или вътрешен одит на системата за управление) на един клиент и след това да го сертифицира, защото това би компрометирало сертификата
 • Никоя сертификационна организация няма право да задължава своите клиенти да работят с конкретна консултантска фирма, поради същата причина