Сертифицирани клиенти

Уважаеми Дами и Господа,

Съгласно изискванията на ISO/IEC 17021-1:2015, като акредитиран орган за сертификация на системи за управление, AQ Cert осигурява достъп на заинтересованите страни до информацията, свързана с сертификационния статус на своите клиенти, при поискване.

От съображения за сигурност, достъпът до определени характеристики на информацията е органичен и се предоставя само при мотивирано писмено поискване на e-mail: office@aqcert.org.

Бърза справка за валидността на даден сертификат можете да направите на тел. 02 862 83 57

С уважение,

Екипът на AQ Cert