Полезни съвети и Информация за сертификацията

Започнете с обучение!
Преди да въведете система и да сертифицирате вашата компания е добре да се запознаете с изискванията на станда…

see more

Доверете се на професионалисти
Доверете се на професионалисти при избора на консултантска организация….

see more

Участвайте активно!
Обявете пред служителите въвеждането на системата, демонстрирайте своята подкрепа и участвайте в изготвянето н…

see more

Планирайте
Планирайте датите за вътрешен одит, преглед от ръководството и датите за външен одит. Също така калкулирайте в…

see more

Калкулирайте всички разходи
Калкулирайте всички разходи свързани със сертификацията, за целта четете офертите внимателно. Освен цените на …

see more

Доверявайте се само на акредитирани сертификационни организации!
Акредитацията е процедура, с която национален орган за акредитация проверява и оценява дали един Орган за…

see more