Започнете с обучение!

Преди да въведете система и да сертифицирате вашата компания е добре да се запознаете с изискванията на стандарта и с това какво Ви предстои. Инвестирайте тези 1-2 дни, те ще се отплатят многократно!