Планирайте

Планирайте датите за вътрешен одит, преглед от ръководството и датите за външен одит. Също така калкулирайте времето за издаване на сертификат.