Доверете се на професионалисти

Доверете се на професионалисти при избора на консултантска организация.

Колкото и да е странно да видите такъв текст в официален сайт на сертификационна организация, смятаме че е важно да обърнем внимание на този много важен момент.

Не избирайте консултанта само по цената!

Претупана работа на консултанта води до:

  • излишни и неподходящи правила във фирмата
  • излишни и неподходящи документи
  • неразбиране на правилата от персонала
  • в следствие неизпълнение на правилата от персонала
  • в следствие нужда от консултанта да  “замаже” положението за всеки одит
  • в следствие по-високи разходи в дългосрочен план
Вярваме, че фирмите рано или късно осъзнават, че нещата не бива да са проформа, въпреки че за някои сертификацията е задължение. Като ще се прави, нека да се прави както трябва!