Участвайте активно!

Обявете пред служителите въвеждането на системата, демонстрирайте своята подкрепа и участвайте в изготвянето на документацията – това са процедури, инструкции и формуляри, които Вашите служители ще ползват!