Обучения

AQ Cert провежда обучения за вътрешни одитори съвместно с Алфа Куолити България ЕООД.

Обученията са организирани са на модулен принцип с цел по-голямо удобство за участниците. Всеки модул е един ден.

Най-използваните комбинации от модули са:

  • Вътрешен одитор на СУК ISO 9001:2015  (М2+М3)
  • Вътрешен одитор на ИСУ – ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015 (М3+М3+М5)
  • Вътрешен одитор на ИСУ – ISO 9001:2015 & BS OHSAS 18001:2007(М3+М3+М6)
  • Вътрешен одитор на ИСУ – ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015 & BS OHSAS 18001: 2007 (М3+М3+М5+М6)

 

АКТУАЛНИТЕ ДАТИ И МЕСТА НА ПРОВЕЖДАНЕ ВИЖТЕ ТУК >>

Обученията се водят от най-добрите одитори на AQ Cert и дават теоретична и практическа подготовка за успешно изпълнение на вътрешните одити, както и за управлението на програмите за вътрешен одит.

Учебният процес е интензивен и комбинира най-важните практически умения с добрите практики и изискванията на стандартите. Обучението е отворен тип и събира участници от различни компании, които могат да обменят ценен опит.

На участниците се издават удостоверения за вътрешни одитори на съответните системи.